Topic Name Description
File 1 Activitat PAU funcions i derivades

1 Activitat PAU funcions i derivades

File 2 Activitat PAU funcions i derivades

2 Activitat PAU funcions i derivades

File 3 Activitat PAU. Optimització

3 Activitat PAU. Optimització

File PAU 2019 OPCIÓ A

PAU 2019 OPCIÓ A

Topic 1 File Treballant amb matrius

Treballant amb matrius

File Activitats de reforç Tema 1: MATRIUS
Us adjunte un arxiu amb activitats de reforç del Tema 1 MATRIUS
File Matrius: exercicis per a calfar-se el coco

Matrius: exercicis per a calfar-se el coco

File Los puentes de Konigsberg
sorprès Lectura d'interés
File Estructures algebràiques

Full d'estructures algebràiques

File Examen Tema 1 Matrius
File Solucions examen Tema 1 MATRIUS
File EXAMEN MATRIUS (Curs 2011-12)
EXAMEN MATRIUS CURS 2011-12
File Examen matrius curs 14-15

Enunciats i respostes

File Respostes examen matrius curs 14-15

Examen desenvolupat

Topic 2 File Activitats de Reforç Tema 2 DETERMINANTS
File Examen tema 2 Determinants
 
File Examen T2 i exercicis desenvolupats (Curs 2011-2012)
File Examen T2 Determinants desenvolupat (Curs 2016-2017)

Examen T2 Determinants curs 2016-17 desenvolupat

Topic 3 File Activitats de reforç Tema 3: SISTEMES LINEALS
File Examen T3 desenvolupat. Curs 2011-12

Examen T3 desenvolupat. Curs 2011-12

File Exercici discusió de sistemes

Exercici discusió de sistemes

File Exercicis tipus PAU

Exercicis tipus PAU

Topic 4 File Activitats resum bloc d'Àlgebra
Full d'activitats resum de les tres unitats del bloc d'Àlgebra
File Prepare l'examen d'àlgebra lineal

Prepare l'examen d'àlgebra lineal

Topic 5 File Examen Vectors desenvolupat

Examen Vectors desenvolupat

File Activitats de reforç Tema 4: RECTES I PLANS A L'ESPAI

Full d'activitats de reforç d'aquesta unitat amb les solucions.

Topic 6 File Activitats de reforç Tema 5: ESPAI MÈTRIC
File Examen geometria I

 Examen geometria I

File Examen geometria II
 
File Examen geometria 2017_1 desenvolupat

Examen geometria 2016 desenvolupat

File Examen espai mètric II 2017_2 desenvolupat

Examen espai mètric II desenvolupat

Topic 7 File Exercicis repàs límits de funcions
 
File Exercicis repàs límits de funcions 1
 
File Exercicis Terorema de Bolzano

Exercicis Terorema de Bolzano

File Examen Continuitat Derivades 2014
Examen de la unitat i un exercici desenvolupat
File Examen Continuitat-Derivades 2015

Examen 2015

File Fent derivades ...

Fent derivades

File Fent derivades II ...

Fent derivades II ...

Topic 8 File Optimització 1

Optimització 1

File Optimització 2

Optimització 2

File Optimització 3

Optimització 3

File Activitats de reforç Tema 7: FUNCIONS DERIVABLES
Activitats de reforç Tema 7: FUNCIONS DERIVABLES
File Examen Tema 7 Funcions Derivables
File Solucions examen Tema FUNCIONS DERIVABLES
File Exercicis derivades (1r batxillerat) repàs I
 
File Exercicis derivades (1r batxillerat) repàs II
 
File Activitats 1

Activitats 1

File Activitats 2

Activitats 2

File Activitats 3

Activitats 3

File 10 exercicis per a traure bona nota

10 exercicis per a traure bona nota

File Examen 2017

Examen 2017

Topic 9 File Exercicis molt complets I

Exercicis molt complets I

File Exercicis molt complets II

Exercicis molt complets II

File Exercicis molt complets III

Exercicis molt complets III

File ACTIVITATS TIPUS EXAMEN PAU FUNCIONS

ACTIVITATS TIPUS EXAMEN PAU FUNCIONS

File Algunes altres activitats PAU

Algunes activitats PAU

Topic 10 File Examen d'integrals per a repassar

Examen d'integrals per a repassar

File Reforç integrals indefinides
 
File Examen Integrals Indefinides Explicat
File Examen d'integrals indefinides Scientific-Notebook

Examen d'integrals indefinides

File Examen integral definida
File Examen integrals 2015

Examen integrals 2015

Topic 11 File PROBLEMA 1

File PROBLEMA 2
 
File PROBLEMA 3
 
File PROBLEMA 4
 
Topic 12 File Examen final 2011-12
 
File Examen PAU 2014

Examen PAU 2014

File PAU JUNY 2015

PAU JUNY 2015

File PAU JUNY 2015 B
File Examen final 2016
ACTIVITATS FINALS PER BLOCS File BLOC ÀLGEBRA
 
File BLOC GEOMETRIA
Proposta de 10 activitats de geometria amb les solucions.
File BLOC ANALISIS
BLOC ANALISIS