Topic Name Description
File Article: La calculadora a l'aula
File Sobre els logaritmes, sabies que ....

Sobre els logaritmes, sabies que ....

File Sobre la notació científica, sabies que ...

Sobre la notació científica, sabies que ...

File El treball amb menys atur d'Espanya

El treball amb menys atur d'Espanya

File Com és la vostra actitud en classe

En estudi estadístic posa de manifest que aquestes són, en general, les vostres actituds en classe.

File El vostre cervell funciona així

I que el funcionament del vostre cervell al llarg del dia, presenta l'activitat que es mostra.

EXÀMENS MAQUETATS File Examen NOMBRES REALS

Examen NOMBRES REALS

File Examen EQUACIONS, INEQUACIONS I SISTEMES

Examen EQUACIONS, INEQUACIONS I SISTEMES

File Examen PRIMERA AVALUACIÓ

Examen Primera Avaluació

File Examen GEOMETRIA

Examen GEOMETRIA

Tema 1.- Nombres Reals File Exercicis intérvals, semirectes, entorns i valor absolut
File Exercicis repàs radicals
File Resolució de problemes
File Logaritmes i Terratrèmols

Logaritmes i Terratrèmols

File Exercicis ..... a fons ....

Exercicis ..... a fons ....

File Preparem l'examen
Tema 2.- Equacions, Sistemes i Inequacions File Repàs polinomis i fraccions algebràiques

Repàs polinomis i fraccions algebràiques

File Equacions I

Equacions I

File Equacions II

Equacions II

File Sistemes no lineals

Sistemes no lineals

File Sistemes exponencials i logarítmics

Sistemes exponencials i logarítmics

File El mètode de Gauss

El mètode de Gauss

File Pràctica amb ClassPad 400

Pràctica amb ClassPad 400

File Problema amb premi

Problema amb premi

File Inequacions

Inequacions

File Resolució d'un problema amb inequacions

Resolució d'un problema amb inequacions

File Problemes amb inequacions
File Preparem l'examen
File Model d'examen de la 1a avaluació
Tema 3.- Trigonometria File Microrelats Matemàtics
File Examen Trigonometria 2012-2013
File Examen Trigonometria desenvolupat 2012-2013
File Examen Trigonometria 2013-14 desenvolupat

Examen Trigonometria 2013-14 desenvolupat Archivo

File Equacions trigonomètriques

Equacions trigonomètriques

File Fòrmules de trigonometria
File Examen 2015-16 primera part

Examen 2015-16 primera part

File Examen Trigonometria 2016

Examen Trigonometria 2016

Tema 4.- Nombres Complexes File Activitats per afiançar el tema

Activitats per afiançar el tema

File Model d'examen d'aquesta unitat
Tema 5.- Vectors File Activitats complementàries
File Examen vectors desenvolupat
File Examen vectors 2016

Examen vectors 2016

Tema 6.- La Recta. Problemes mètrics File Model d'examen d'aquesta unitat
File Examen desenvolupat
File MODEL AVALUACIÓ

MODEL 2a AVALUACIÓ

Tema 7.- Funcions, límits, asímptotes, continuitat File Domini d'una funció

Domini d'una funció

File Funcions II

Funcions II

File Limits de funcions. Primers passos.

Limits de funcions. Primers passos.

File Càlcul de límits I

Càlcul de límits I

File Càlcul de límits II

Càlcul de límits II

File Limits de funcions equivalents

Limits de funcions equivalents

File Esquema-resum límits

Esquema-resum límits

File Assímptotes. Rames infinites

Assímptotes. Rames infinites

File Esquema continuitat i derivades

Esquema continuitat i derivades

File Full d'activitats tipus examen 1
File Examen limits i continuïtat
Tema 8 .- Derivades File Taules derivades
File Derivant sense parar

Derivant sense parar

File Prepare l'examen derivabilitat
File Exercicis Optimització I
File Exercicis Optimització Resolts
File Dubte exercici optimització
File Les llaunes de refresc cilíndriques
Topic 10 File Examen 1
File Activitats estiu