Tasca 1

Prepara una escena amb OBS que continga almenys:

- Captura de pantalla

per a gravar l'expliació d'una activitat que tens a l'escriptori.

- Dispositiu de captura de vídeo

per a que es veja la teua imatge petita en un costat mentre estàs explicant.

La pots completar si vols amb una imatge de fons o simplement superposar les dues anteriors.

Fes una gravació d'un minut com a màxim de duració i si dissenyes varies escenes pots mostrar com canvies entre elles mitjançant un "Atajo".

Penja aquest vídeo o un enllàs per poder veure'l si l`has penjat a Youtube.